Spørgsmål 1

Vælg først mellem udsagn A, B eller C: